Twoje zapytanie ofertowe jest puste...
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska: handlowiec, grafik, informatyk, webmaster.
Mile widziane osoby ze znajomością rynku oraz doświadczeniem w pracy w firmach BTL.
Szczegóły projektu
Aktualności

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt pn."Rozwój Firmy AKTON poprzez wdrożenie nowoczesnych e-technologii"

Numer projektu WND-RPLD.04.03.00-00-007/09
Działanie IV.3 E-Technologie dla przedsiębiorstw


Nazwa Beneficjenta: "AKTON" Piotr Warchulski
Okres realizacji: od 04.01.2010 r. do 31.01.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 446 251,60 PLN
Kwota dofinansowania: 256 046,00 PLN
w tym
kwota dofinansowania z EFRR: 217 639,10 PLN
kwota dofinansowania z budżetu państwa: 38 406,90 PLN


Niniejszy projekt ma charakter innowacyjny. Wdrażane technologie należą według OECD do usług wiedzo chłonnych.
Z usług e-commerce korzysta już w Polsce ponad 3,5 mln osób. Liczba ta z roku na rok mocno wzrasta. Dostarczanie towarów sprzedanych w globalnej sieci wymaga stworzenia specjalnych systemów do obsługi nowej grupy klientów,
jakimi są osoby indywidualne. Aby móc to robić na wymaganym przez klienta poziomie należy wdrażać najnowocześniejsze dostępne technologie informatyczne w dziedzinie e-handlu.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy AKTON na rynku firm świadczących usługi elektroniczne w zakresie dystrybucji gadżetów i upominków reklamowych. Celem jest również wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

Celami szczegółowymi są:
  • Poprawa jakości świadczonych usług,
  • Poprawa jakości zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wdrożenie profesjonalnego systemu informatycznego,
  • Pozyskanie nowych klientów zakresie oferowanych usług.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Aktualności

  1. W związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23% z dniem 1 stycznia 2011 roku zmieni się całkowita wartość projektu
    i tak będzie wynosić: 448 304,20 PLN.
    Zmiana stawki VAT nie wpłynie na dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian.
  2. W wyniku zmiany stawki podatku VAT w dniu 7 listopada 2011 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu.